Debiteuren beheer

Het is belangrijk voor een onderneming dat de betalingen van klanten opgevolgd worden. 

Debiteurenbeheer heeft tot doel de betalingen tijdig te innen met behoud van een goede relatie met de klant. 

Debiteurenbeheer is een aaneenschakeling van afspraken en procedures die door iedereen in het bedrijf moeten nageleefd worden.

Iterms Group Europe kan U helpen met zowel het opzetten van uw debiteurenadministratie, als het uitvoeren ervan.